Liên hệ - Công ty TNHH Cao Su Nhựa Hoàng Khải Minh

Liên hệ - Công ty TNHH Cao Su Nhựa Hoàng Khải Minh

Liên hệ - Công ty TNHH Cao Su Nhựa Hoàng Khải Minh

Liên hệ - Công ty TNHH Cao Su Nhựa Hoàng Khải Minh

Liên hệ - Công ty TNHH Cao Su Nhựa Hoàng Khải Minh
Liên hệ - Công ty TNHH Cao Su Nhựa Hoàng Khải Minh

Liên hệ

CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA HOÀNG KHẢI MINH (MIRUBCO)

Factory: Lô LB2-04, đường số 7, KCN Xuyên Á, X. Mỹ Hạnh Bắc, H. Đức Hoà, Long An.

Fone: (08) 39849911 – 0933.883.144 - 0933.833.144 - 0933.88.5501
Hotline: 0933.883.144 - 0933.88.5501

Email: minhvu2912@gmail.com

        

 
backtop